Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi: Thân thiện môi trường + bền vững + giúp ích cho gia đình + chân thành + chuyên nghiệp

 

Hỗ trợ khách hàng

Quý khách hàng có thể liên hệ với thungnuoigiun.com bằng các cách sau:

1. Gọi/chat với chúng tôi qua skype:

2. Gọi qua số điện thoại:
0908 666 427

3. Gửi email về địa chỉ:
thungnuoigiun@gmail.com

4. Đến tại trụ sở công ty:
Hồ Chí Minh, Việt Nam