Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam về  giải pháp xử lý rác hữu cơ tại nhà và mang đến hạnh phúc cho bữa ăn gia đình bằng những mầm rau sạch, bổ dưỡng và thân thiện môi trường.

Hỗ trợ khách hàng

Quý khách hàng có thể liên hệ với thungnuoigiun.com bằng các cách sau:

1. Gọi/chat với chúng tôi qua skype:

2. Gọi qua số điện thoại:
0908 666 427

3. Gửi email về địa chỉ:
thungnuoigiun@gmail.com

4. Đến tại trụ sở công ty:
Hồ Chí Minh, Việt Nam