Agriculture Talk

17/11/2016 8:25 AM

Xử lý rác thải bằng trùn quế

21/02/2017 7:29 AM

Nuôi giun quế bằng rác thải

Nông nghiệp tự nhiên là gì

04/03/2017 9:49 AM

Nông nghiệp tự nhiên

Hỗ trợ khách hàng

Quý khách hàng có thể liên hệ với thungnuoigiun.com bằng các cách sau:

1. Gọi/chat với chúng tôi qua skype:

2. Gọi qua số điện thoại:
0908 666 427

3. Gửi email về địa chỉ:
thungnuoigiun@gmail.com

4. Đến tại trụ sở công ty:
Hồ Chí Minh, Việt Nam